วันที่ 20 เม.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง พร้อมด้วยนายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.ส่วนอำเภอ) ณ ธกส.อำเภอวังสะพุง โดยมีนายวิสา ยัญญลักษ์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานการประชุม

S__1245193_resize

วันที่ 20 เม.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง พร้อมด้วยนายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.ส่วนอำเภอ) ณ ธกส.อำเภอวังสะพุง โดยมีนายวิสา ยัญญลักษ์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานการประชุม

S__2777106_resize S__2777107_resize

 

S__1245195_resize S__1245194_resize S__1245193_resize S__1245192_resize S__1245191_resize S__1245189_resize S__2777108_resize