วันที่ 12 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วม สงฆ์นำพระและขอพรเกษตรอำเภอวังสะพุง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

37596_resize

วันที่ 12  เมษายน  2559 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วม สงฆ์นำพระและขอพรเกษตรอำเภอวังสะพุง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง   อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

37606_resize 37596_resize 37605_resize