วันที่ 12 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ที่สนง.กษอ.เพื่อเตรียมไปร่วม(อำเภอยิ้ม)ที่ร.ร.บ้านโคกมน ม.6ต.ผาน้อย ในวันที่ 20 เม.ย.59

220205_resize

วันที่ 12  เมษายน  2559  เจ้าหน้าที่สำนักงาน  ทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ที่สนง.กษอ.เพื่อเตรียมไปร่วม(อำเภอยิ้ม)ที่ร.ร.บ้านโคกมน ม.6ต.ผาน้อย ในวันที่ 20 เม.ย.59

220208_resize 37524_resize 37525_resize 37526_resize 220204_resize 220205_resize 220206_resize 220207_resize