วันที่ 12 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังสะพุง ณ จุดบริการประชาชนสี่แยกวังสะพุง

37499_resize

วันที่ 12  เมษายน  2559 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังสะพุง ณ จุดบริการประชาชนสี่แยกวังสะพุง

37501_resize 37498_resize 37499_resize 37500_resize