วันที่ 12 เมษายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบพันธุ์ พริกกะเหรี่ยง จำนวน 200 ต้นให้ ดร. เสรี แขงแอ. ผอ. ฟาร์มฝึกนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น. อำเภอวังสะพุง. เพื่อใช้ปลูกขยายพันธุ์ในฟาร์ม

37464_resize

วันที่  12  เมษายน  2559 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบพันธุ์ พริกกะเหรี่ยง จำนวน 200 ต้นให้ ดร. เสรี แขงแอ. ผอ. ฟาร์มฝึกนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น. อำเภอวังสะพุง. เพื่อใช้ปลูกขยายพันธุ์ในฟาร์ม

37465_resize 37462_resize 37464_resize