วันที่ 11 เมษายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 59 ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

37347_resize

วันที่ 11 เมษายน  2559 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 59 ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

37347_resize 37341_resize 37342_resize 37343_resize 37344_resize 37346_resize