วันที่ 8 เมษายน 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สัญจร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__1146887_resize

วันที่ 8 เมษายน  2559 นายพงรักษ์ มีชัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สัญจร ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองงิ้ว  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__1146888_resize S__1146883_resize S__1146884_resize S__1146885_resize S__1146886_resize S__1146887_resize