วันที่ 4 เมษายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่5 ครั้งที่2 วันที่ 1 โดยทีมวิทยากรจาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย

36135_resize

วันที่ 4 เมษายน  2559   นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง  รุ่นที่5 ครั้งที่2 วันที่ 1 โดยทีมวิทยากรจาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย

36133_resize 36134_resize 36135_resize

 

36146_resize 36143_resize 36144_resize 36145_resize