นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายศักดิ์คิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมสัมนาเชื่อมโยงเกษตรกรผู้ผลิตถั่วฤดูแล้งกับบริษัทเอกชนผู้รับซื้อผลผลิต ระหว่างวันที่ 4 – 5 เม.ย. 2559 ณ โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

S__16121875_resize

นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายศักดิ์คิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมสัมนาเชื่อมโยงเกษตรกรผู้ผลิตถั่วฤดูแล้งกับบริษัทเอกชนผู้รับซื้อผลผลิต
ระหว่างวันที่ 4 – 5 เม.ย. 2559 ณ โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

S__16121875_resize S__16121872_resize S__16121873_resize S__16121874_resize