วันที่ 24 มีนาคม 2559 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานร่วมเป็นเกียรติแทน(กษอ)ที่ เทศบาลเมืองวังสะพุง ในโครงการปิดเทอมฝึกงานฯ ณ เทศบาลวังสะพุง จังหวัดเลย

211963_resize

วันที่ 24  มีนาคม  2559 นางดวงใจ  พรดุสิต   เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานร่วมเป็นเกียรติแทน(กษอ)ที่ เทศบาลเมืองวังสะพุง ในโครงการปิดเทอมฝึกงานฯ ณ เทศบาลวังสะพุง  จังหวัดเลย

211964_resize 208798_resize 211963_resize