วันที่ 24มีนาคม 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นาย ทวัช มาตุ่น นายฑนวัฒน์ มะโนมัน ร่วมอบรมเกษตรกรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปกล้วยจังหวัดเลย 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตร บ้านกุดลัน ม.2 ต.โคกขมิ้น

33690_resize

วันที่ 24 มีนาคม  2559  นายพงรักษ์ มีชัย นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นาย ทวัช มาตุ่น นายฑนวัฒน์  มะโนมัน ร่วมอบรมเกษตรกรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปกล้วยจังหวัดเลย 2559   ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตร บ้านกุดลัน ม.2 ต.โคกขมิ้น

127435_resize 127429_resize 127431_resize 127432_resize 127433_resize 127434_resize

33690_resize 33688_resize 33686_resize