วันที่ 22 มีนาคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานกีฬาชุมชนตำบลทรายขาว. ณ โรงเรียนชุมชนทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

126983_resize

วันที่  22 มีนาคม  2559  นางน้ำเย็น  ศิริพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานกีฬาชุมชนตำบลทรายขาว.  ณ โรงเรียนชุมชนทรายขาว  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

126986_resize 126983_resize 126985_resize126983_resize