วันที่ 18 มีนาคม 2559 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วม นวันอสม.แห่งชาติที่หอประชุม อ.วังสะพุ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

208796_resize

วันที่ 18  มีนาคม  2559  นางดวงใจ  พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วม นวันอสม.แห่งชาติที่หอประชุม อ.วังสะพุ ตำบลวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

208798_resize 208796_resize 208797_resize