วันที่ 17 มีนาคม 2559 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมที่มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม บ.โนนสว่าง ม.3 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

208623_resize

วันที่ 17 มีนาคม  2559  นางดวงใจ  พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมที่มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม บ.โนนสว่าง  ม.3 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

208624_resize 208622_resize 208623_resize