วันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง การฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมมาตรฐานการเกษตรปลอดภัย ปี 59 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การผลิตพืชผักอินทรีย์ ณ บ้านน้อยเหนือ ม.5 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

207353_resize

วันที่ 16  มีนาคม  2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง  การฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมมาตรฐานการเกษตรปลอดภัย ปี 59 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การผลิตพืชผักอินทรีย์  ณ บ้านน้อยเหนือ ม.5 ตำบลศรีสงคราม  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

207353_resize 141897_resize 179463_resize 207347_resize 207350_resize 207351_resize 207352_resize