วันที่ 16 มีนาคม 2559 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประชุมคณะกรรมการ ศบกต เขาหลวง เพื่อวางแผนการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์(ไตรโครเดอมาและบิวเวอเรีย)ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฤดูการเพาะปลูก 2559

2111_resize

วันที่  16 มีนาคม 2559  นายฑนวัฒน์  มะโนมัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ประชุมคณะกรรมการ ศบกต เขาหลวง เพื่อวางแผนการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์(ไตรโครเดอมาและบิวเวอเรีย)ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฤดูการเพาะปลูก 2559 ณ ห้องประชุม อบต.เขาหลวง อ.วังสะพุง

2111_resize 2109_resize