วันที่ 11 มีนาคม 2559 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตำบลเขาหลวง พบว่าลำน้ำฮวยเริ่มแห้งในบางจุด แต่โดยภาพรวมแล้วไม่กระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองเนื่องจากอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวครับ

S__15409160_resize

วันที่ 11 มีนาคม  2559 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ออกพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตำบลเขาหลวง พบว่าลำน้ำฮวยเริ่มแห้งในบางจุด แต่โดยภาพรวมแล้วไม่กระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองเนื่องจากอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยว

S__15409166_resize S__15409158_resize S__15409159_resize S__15409160_resize S__15409163_resize S__15409164_resize S__15409165_resize