วันที่ 10 มีนาคม 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนานการ ประชุมอนุกรรมการตรอดสอบทรัพย์สิน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบหารือแนวทางจ่ายเงินค่าทดแทนของชลประทาน ณ ห้อง ป.อาวุโส อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__1097736_resize

วันที่ 10 มีนาคม  2559 นายพงรักษ์  มีชัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนานการ ประชุมอนุกรรมการตรอดสอบทรัพย์สิน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบหารือแนวทางจ่ายเงินค่าทดแทนของชลประทาน ณ ห้อง ป.อาวุโส  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__1097737_resize S__1097736_resize S__1097735_resize S__1097738_resize