วันที่ 10 มีนาคม 2559 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ ออกสำรวจพืชฤดูแล้ง (ถั่วเหลือง) ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 1 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__1089539_resize

วันที่ 10 มีนาคม  2559  นางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ  ออกสำรวจพืชฤดูแล้ง (ถั่วเหลือง)  ณ แปลงเกษตรกร  หมู่ที่ 1 ตำบลผาน้อย  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__1089543_resize S__1089539_resize S__1089540_resize S__1089541_resize