นที่ 9 มีนาคม 2559 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองปากปวน ต้ินรับคณะเจ้าหน้าที่วิชาการส่งเสริมการเกษตรและประธานศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชน้ำมัน จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 7 นครราชสีมา จำนวน 100 คน เพื่อมาดูงานการปลูกถั่วเหลืองหลังนา ในพื้นที่อำเภอวังสะพุง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ให้การต้อนรับ

7699_resize

วันที่ 9 มีนาคม  2559   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองปากปวน ต้ินรับคณะเจ้าหน้าที่วิชาการส่งเสริมการเกษตรและประธานศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชน้ำมัน จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 7  นครราชสีมา  จำนวน 100 คน  เพื่อมาดูงานการปลูกถั่วเหลืองหลังนา  ในพื้นที่อำเภอวังสะพุง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 7694_resize 7695_resize 7696_resize 7697_resize 7698_resize 7699_resize 7701_resize 7702_resize 7703_resize 7704_resize 7705_resize 7706_resize 21147_resizeให้การต้อนรับ