วันที่ 9 มีนาคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมสัญจรตำบลทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

121510_resize

วันที่ 9 มีนาคม  2559 นางน้ำเย็น  ศิริพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมสัญจรตำบลทรายขาว  ตำบลทรายขาว  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

121513_resize 121507_resize 121508_resize 121509_resize 121510_resize 121511_resize 121512_resize