วันที่ 8 มีนาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตามและอำนวยความสะดวก การฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่1ครั้งที่2 เรื่องการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย, เทคโนโลยีการผลิตอ้อย, การใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ, วิธีการคำนวนธาตุอาหารจากแม่ปุ๋ยและการผสมปุ๋ยฯ

31434_resize

วันที่ 8 มีนาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตามและอำนวยความสะดวก การฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่1ครั้งที่2 เรื่องการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย, เทคโนโลยีการผลิตอ้อย, การใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ, วิธีการคำนวนธาตุอาหารจากแม่ปุ๋ยและการผสมปุ๋ยฯ

31434_resize 30701_resize 30702_resize