วันที่ 7 มีนาคม 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ตำบลหนองงิ้ว ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองงิ้ว จังหวัดเลย

S__1073161_resize

วันที่ 7 มีนาคม  2559 นายพงรักษ์  มีชัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ตำบลหนองงิ้ว  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองงิ้ว  จังหวัดเลย

S__1073162_resize S__1073155_resize S__1073156_resize S__1073157_resize S__1073158_resize S__1073159_resize S__1073161_resize