วันที่ 7 มีนาคม 2559 นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตำบลวังสะพุง พบว่าลำเริ่มแห้งในบางจุด แต่โดยภาพรวมแล้วไม่กระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกพืช

6412_resize

วันที่ 7 มีนาคม  2559 นายเนติ  ศรีอรรคพรหม  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตำบลวังสะพุง  พบว่าลำเริ่มแห้งในบางจุด แต่โดยภาพรวมแล้วไม่กระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกพืช

6424_resize 6411_resize 6412_resize 6414_resize 6417_resize 6420_resize