วันที่ 4 มีนาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตามและอำนวยความสะดวก การฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่5 วันที่5 ครั้งที่1 ตามวิชาบัญชีแก้จน บัญชีทางรวย โดยตรวจบัญชีสหกรณ์เลย

28780_resize

วันที่ 4 มีนาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตามและอำนวยความสะดวก การฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่5 วันที่5 ครั้งที่1 ตามวิชาบัญชีแก้จน บัญชีทางรวย โดยตรวจบัญชีสหกรณ์เลย

28787_resize 28781_resize 28782_resize 28783_resize 28784_resize 28785_resize28780_resize