วันที่ 4 มีนาคม 2559 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โครงการประกวด หมู่บ้านสะอาดดีเด่น หมู่ที่ 5 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ระดับจังหวัด

83202_resize

วันที่ 4 มีนาคม 2559 นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โครงการประกวด หมู่บ้านสะอาดดีเด่น หมู่ที่ 5 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ระดับจังหวัด

83202_resize 83188_resize