วันที่ 3 มีนาคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมหารือเรื่องเกษตรกรที่มีปัญหาโครงการสร้างความเข็มแข็งให้แก่เกษตรกรสวนยางพารา ณ ห้องฝ่ายป้องอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

119567_resize

วันที่ 3 มีนาคม  2559 นางน้ำเย็น  ศิริพัฒน์  นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมหารือเรื่องเกษตรกรที่มีปัญหาโครงการสร้างความเข็มแข็งให้แก่เกษตรกรสวนยางพารา ณ  ห้องฝ่ายป้องอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

119569_resize 119567_resize 119568_resize