วันที่ 3 มีค 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงมอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ อำนวยควาใสะดวกและติดตาม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อ.วังสะพุง รุ่นที่5 วันที่ 4 ครั้งที่1 ตามวิชาการหลักของศูนย์เรียนรู้ฯ

S__15138830_resize

วันที่ 3 มีค 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงมอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ อำนวยควาใสะดวกและติดตาม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อ.วังสะพุง รุ่นที่5 วันที่ 4 ครั้งที่1 ตามวิชาการหลักของศูนย์เรียนรู้ฯ

S__15138835_resize S__15138830_resize S__15138831_resize S__15138832_resize S__15138833_resize S__15138834_resize