วันที่ 3 มีนาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.ส่วนอำเภอ) ณ ธกส. อำเภอวังสะพุง โดยมีนายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานการประชุม

S__835594_resize

วันที่ 3 มีนาคม 2559  นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.ส่วนอำเภอ) ณ ธกส. อำเภอวังสะพุง โดยมีนายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานการประชุม

S__835595_resize S__835590_resize S__835591_resize S__835592_resize S__835594_resize