วันที่ 2 มีนาคม 2559 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมเรื่องแผนการเกษตรกับสภาเกษตรกรจังหวัดเลย ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

201218_resize

วันที่ 2 มีนาคม  2559 นางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  ร่วมประชุมเรื่องแผนการเกษตรกับสภาเกษตรกรจังหวัดเลย ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

201220_resize 201215_resize 201216_resize 201217_resize 201218_resize 201219_resize