วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมให้บริการประชาชนในงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านน้ำทบ ม.8 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

3639_resize

วันที่  24 กุมภาพันธ์  2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมให้บริการประชาชนในงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านน้ำทบ ม.8 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

3643_resize 3630_resize 3633_resize 3637_resize 3639_resize