วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตร อบรมอาสาสมัครเกษตร ณ หอประชุมชั้นสองอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__2326536

วันที่ 17  กุมภาพันธ์  2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายฑนวัฒน์  มะโนมัย  นักวิชการส่งเสริมการเกษตร  อบรมอาสาสมัครเกษตร  ณ หอประชุมชั้นสองอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__2326537 S__2326536

 

113339 113340 113342