วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__2301971_resize

วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง  ร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__2301971_resize S__2301970_resize S__2301969_resize S__2301968_resize