วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ กลุ่มที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย โดย วิทยากร จากตรวจบัญชีสหกรณ์

24292_resize

วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2559  นายทวัช  มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ กลุ่มที่ 2  ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย โดย วิทยากร จากตรวจบัญชีสหกรณ์

24292_resize 24293_resize 23657_resize 23656_resize