วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมแตนเบียน เพื่อควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ณ แปลงเกษตรกร ม.2 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__925704_resize

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559  นายพงรักษ์  มีชัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมแตนเบียน เพื่อควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ณ แปลงเกษตรกร ม.2 ตำบลหนองงิ้ว  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__925704_resize S__925702_resize S__925703_resize