วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตาม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

S__917516_resize

วันที่  11 กุมภาพันธ์  2559 นายพงรักษ์  มีชัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตาม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

S__917516_resize S__917515_resize