วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)

S__909337_resize

วันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2559  นายพงรักษ์  มีชัย  นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)

S__917516_resize S__917515_resize S__909344_resize S__909343_resize S__909342_resize S__909339_resize S__909337_resize