วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย โดย วิทยากร จากสถานีพัฒนาที่ดินเลย

24292_resize

วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2559  นายทวัช  มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย โดย วิทยากร จากสถานีพัฒนาที่ดินเลย

24294_resize 24293_resize 24292_resize