วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

22253_resize

วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2559  นายทวัช  มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

22257_resize 22256_resize 22258_resize 22255_resize 22254_resize