วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง และนายฑมวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบลเขาหลวง ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในการตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติผ่าบ่าว-ผาสาว ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__2088980_resize

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง และนายฑมวัฒน์  มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบลเขาหลวง ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในการตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติผ่าบ่าว-ผาสาว ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__2088985_resize S__2088983_resize S__2088981_resize S__2088980_resize S__2088978_resize S__2088977_resize