วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมสังเกตการณ์จุดรับชื้อยางพาราบ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

108285_resize

วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2559 นางน้ำเย็น  ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมสังเกตการณ์จุดรับชื้อยางพาราบ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

108290_resize 108287_resize 108286_resize 108285_resize