วันที่ 20 ม.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงพร้อม นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงาน อ.ยิ้มเคลื่อนที่ ณ รร.บ้านเล้า ม.3 ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

2001_resize

วันที่ 20 ม.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงพร้อม นายพงรักษ์  มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ร่วมงาน อ.ยิ้มเคลื่อนที่ ณ รร.บ้านเล้า ม.3 ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

2001_resize 2004_resize2000_resize 1999_resize 2026_resize