วันที่ 20 มกราคม 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามสถานการณ์พืชฤดูแล้ง ณ บ้านเล้า ตำบลหนองงิ้ว อำเเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__729092_resize

วันที่  20 มกราคม  2559  นายพงรักษ์   มีชัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ติดตามสถานการณ์พืชฤดูแล้ง ณ บ้านเล้า  ตำบลหนองงิ้ว  อำเเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__729097_resize S__729092_resize S__729096_resize