วันที่ 19 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยนายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาอาชีพทำไร่ ประจำปี 2559 ของกรมส่งเสริมการเกษตร นายจีรพงศ์ ทันวงษา เกษตรกรสาขาอาชีพทำไร่ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง และหัวหน้าส่วนราชการหลายหน่วยงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559

18991_resize

วันที่  19  มกราคม  2559  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยนายทวัช  มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ร่วมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาอาชีพทำไร่ ประจำปี 2559 ของกรมส่งเสริมการเกษตร นายจีรพงศ์ ทันวงษา เกษตรกรสาขาอาชีพทำไร่ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  โดยมีนายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง และหัวหน้าส่วนราชการหลายหน่วยงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559

18991_resize 18992_resize 18994_resize 18995_resize 18996_resize 18998_resize 18999_resize 19000_resize 19001_resize 19002_resize 19003_resize 19004_resize 19005_resize 19006_resize