วันที่ 18 มกราคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ตรวจรับเอกสารโครวการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ต.หนองงิ้ว ต.เขาหลวง.ณ.อบต.เขาหลวงกับ กยท

S__688136_resize

วันที่ 18 มกราคม  2559  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ตรวจรับเอกสารโครวการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ต.หนองงิ้ว ต.เขาหลวง.ณ.อบต.เขาหลวงกับ กยท

S__688138_resize S__688132_resize S__688133_resize S__688134_resize S__688136_resize S__688137_resize