วันที่ 18 มกราคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นวส.ชำนาญการ ร่วมงานประกวดผู้ใหญ่บ้านดีเด่น.บ้านนาดอกไม้.ม.8 ต.หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

103030_resize

วันที่ 18 มกราคม 2559 นางน้ำเย็น  ศิริพัฒน์  นวส.ชำนาญการ  ร่วมงานประกวดผู้ใหญ่บ้านดีเด่น.บ้านนาดอกไม้.ม.8   ต.หนองหญ้าปล้อง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

103030_resize 103031_resize 103032_resize103033_resize