วันที่ 15 มกราคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นวส.ชำนาญการ ดำเนินการชี้แจงและแจกแบบติดประกาศแบบคสข.โครงการสร้างความเข้มแข็งชาวสวนยาง ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__42024967_resize

วันที่ 15 มกราคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นวส.ชำนาญการ ดำเนินการชี้แจงและแจกแบบติดประกาศแบบคสข.โครงการสร้างความเข้มแข็งชาวสวนยาง ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__42024971_resize S__42024963_resize S__42024967_resize