วันที่ 15 มกราคม 2559 นายเนติ ศรีอรรคพรหม จพง.ชำนาญงาน ดำเนินการชี้แจงและแจกแบบติดประกาศ แบบคสข.โครงการสร้างความเข้มแข็งชาวสวนยาง ณ บ้านนำเจริญ ม.12 ต.วังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

30239_resize

วันที่ 15 มกราคม 2559 นายเนติ ศรีอรรคพรหม จพง.ชำนาญงาน ดำเนินการชี้แจงและแจกแบบติดประกาศ แบบคสข.โครงการสร้างความเข้มแข็งชาวสวนยาง ณ บ้านนำเจริญ ม.12 ต.วังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

30270_resize 30239_resize 30236_resize 30237_resize