วันที่ 14 มกราคม 2559 นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ดำเนินการชี้แจงและแจกแบบติดประกาศ แบบคสข.โครงการสร้างความเข้มแข็งชาวสวนยาง ณ บ้านลาด ม.7 ต.โคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

18175_resize

วันที่ 14 มกราคม  2559  นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ดำเนินการชี้แจงและแจกแบบติดประกาศ แบบคสข.โครงการสร้างความเข้มแข็งชาวสวนยาง ณ บ้านลาด ม.7 ต.โคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

18176_resize18175_resize 18177_resize 18178_resize