วันที่ 14 มกราคม 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ ดำเนินการชี้แจงและแจกแบบติดประกาศ แบบคสข.โครงการสร้างความเข้มแข็งชาวสวนยาง ณ บ้านตากแดด ม.2 ต.หนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__647173_resize

วันที่ 14 มกราคม  2559 นายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ ดำเนินการชี้แจงและแจกแบบติดประกาศ แบบคสข.โครงการสร้างความเข้มแข็งชาวสวนยาง ณ บ้านตากแดด ม.2 ต.หนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__647173_resize164952_resize 164953_resize